Metoder

Vores metoder fra A til Z

Vi tilpasser vores løsninger, så de er skræddersyede til jeres behov og branche. Vi indsamler, behandler og sammenfatter data og holdninger gennem en række forskellige metoder. Silverlining Research tilbyder alle de nyeste metoder og værktøjer inden for research og indsigter.

Læs mere om vores specifikke metoder nedenfor

Aarhus Havn

Kvantitative Metoder

– Forstå det større billede

Kvantitative metoder er ofte at foretrække, når virksomheder og organisationer ønsker at få et generelt billede af en bestemt målgruppe eller problemstilling. Hos Silverlining er vi kvantitative nørder – i ordets mest positive betydning! Og vi har stor erfaring med at anvende metoderne i forskellige sammenhænge.

Vi bruger mange forskellige metoder til at indsamle kvantitative data, både offline og online. Data indsamles ofte ved hjælp af Silverlinings platform, men vi arbejder også med underleverandører i hele verden for at dække nye markeder. Vi har et omfattende globalt netværk af dataindsamlingseksperter, som vi benytter os af.

 • Desk Research
 • Registerbaseret analyse og statistik
 • Personlige interviews via tablet (CAPI og CASI)
 • Telefoninterviews (CATI)
 • Online interviews via pc, tablet eller mobil (CAWI)
 • Papirbaserede interviews (PAPI)

Silverlining bruger en række forskellige analysemetoder til at omdanne data til indsigt og viden. Vi anvender altid den analytiske tilgang, der passer bedst til det aktuelle emne, og anvender alt fra de enkleste til de mest komplekse statistiske metoder og analyseteknikker.

 • Deskriptiv og eksplorativ analyse
 • Regressionsanalyse
 • Klyngeanalyse og segmentering
 • Faktoranalyse
 • Conjoint- og valganalyse
 • Path analysis
 • Prisanalyser

Kvalitative Metoder

– Vi går i dybden

“Ingen data uden fortælling, ingen fortælling uden data”. Kvalitativ analyse og indsigt er et stærkt værktøj til at afdække det ukendte og skabe fælles historier mellem f.eks. kunde og produkt.

De kvalitative metoder hjælper ofte med at afdække “hvorfor” i et forretningsspørgsmål. Vi mener, at stærke kvalitative analyser og indsigter kan være væsentlige elementer i beslutningsprocessen. Med disse elementer hjælper vi dig med at se tingene fra din målgruppes perspektiv og udvikle gode hypoteser om deres motivation. Kvalitative data, kombineret med kvantitative data, giver en mere omfattende forståelse af udfordringen. En tilgang med blandede metoder er derfor ofte den mest praktiske tilgang. Vi bruger især følgende kvalitative metoder:

 • Personlige dybdegående interviews
 • Fokusgrupper og deltagerworkshops
 • Selvevaluering
 • Etnografiske undersøgelser
 • Observation og walk-along interviews
 • Social intelligens og lytning til sociale medier
 • Eksplorative mobile undersøgelser

Søger du efter indsigt?

Send os en besked eller giv os et kald – så skræddersyer vi en løsning til dine behov.